De Denkersclub

Filosofie Leren

Home »  Filosofie Leren

Waarom filosofie leren…

Bij filosofie leren staat de filosofie als kennisdomein centraal. Onder ‘begeleiding van’ grote denkers uit het verleden onderzoeken we een breed scala vragen en mogelijke antwoorden. Onderweg vormen we onze eigen mening en oefenen we met logisch redeneren. Goed voorbeeld, doet goed volgen.

Kennis van het feit verschilt van kennis van de reden voor dat feit. Aristoteles, 184 – 322 v. chr.

Een vooroordeel over filosofie is dat het vaag en nietszeggend is. Het tegendeel is waar. Filosofie is concreet; het zegt namelijk wat over de hoe de wereld om ons heen is en hoe hij behoort te zijn. Dat wil zeggen, de filosofie richt zich op alles wat voor ons menselijk bestaan van belang is.

Het gaat daarbij om begrijpen. Filosofie helpt ons de wereld om ons heen te duiden en te begrijpen.

Kennis berust niet alleen op waarheid, maar ook op dwaling. Carl Gustav Jung, 1875 – 1961.

Filosofie leren is uitermate geschikt voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Filosofie zit niet in het curriculum (op de meeste scholen) en biedt daardoor een nieuw te ontdekken (denk)gebied. Doordat filosofen zich vaak uitdrukken in abstracte taal en over abstracte ideeƫn iets zeggen, vormt het een ware uitdaging. Tegelijkertijd zorg ik ervoor dat deze abstracte taal voor iedereen begrijpbaar is.

Filosofie leren draagt bij aan;

  • Het ontwikkelen van een open houding
  • Het ontwikkelen van een kritische houding / kritisch denkvermogen
  • Het ontwikkelen van een onderzoekende houding
  • Persoonsvorming (bildung)
  • Ontwikkelen van een positieve groepssfeer
  • Het leren luisteren naar anderen
  • Morele vorming
  • Motivatie door uitdaging op eigen niveau (differentiĆ«ren!)