De Denkersclub

Filosofie Leren

Home »  Filosofie Leren

Waarom filosofie leren…

Bij filosofie leren staat de filosofie als kennisdomein centraal. Het gaat hierbij niet om hoe je zelf je argumenten moet verwoorden (hoewel dat wel een wezenlijk onderdeel is van de filosofie), het gaat bij filosofie leren veeleer over het gedachtegoed van de grote denkers uit het verleden.

Kennis van het feit verschilt van kennis van de reden voor dat feit. Aristoteles, 184 – 322 v. chr.

Vaak denkt men dat filosofie vaag en nietszeggend is. Het tegendeel is waar. Filosofie is concreet; het zegt namelijk wat over de hoe de wereld om ons heen is en hoe hij behoort te zijn. Dat wil zeggen, de filosofie richt zich op alles wat voor ons menselijk bestaan van belang is. Het gaat daarbij om begrijpen, niet om weten. Reproductie van de stof staat dan ook niet centraal bij filosofie leren, inzicht ontwikkelen wel. Filosofie helpt ons de wereld om ons heen te duiden en te begrijpen.

Kennis berust niet alleen op waarheid, maar ook op dwaling. Carl Gustav Jung, 1875 – 1961.

Filosofie leren is uitermate geschikt voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Filosofie zit niet in het curriculum (op de meeste scholen) en is daardoor nieuwe kennis. Doordat filosofen zich vaak uitdrukken in abstracte taal en over abstracte ideeën iets zeggen, vormt het een ware uitdaging.

Dit wil echter niet zeggen dat andere leerlingen niets aan ‘filosofie leren’ hebben. Ook zij hebben baat bij inzicht in de opvatting van grote denkers uit het verleden. Leren begrijpen waarom je iets leert en waarom iets belangrijk is, is een essentiële vaardigheid die in de toekomst van pas kan komen. Daarnaast kan het gedachtegoed van een filosoof helpen bij het formuleren van eigen opvattingen. Goed voorbeeld, doet goed volgen.

Filosofie leren draagt bij aan;

  • Het ontwikkelen van een open houding
  • Het ontwikkelen van een kritische houding / kritisch denkvermogen
  • Het ontwikkelen van een onderzoekende houding
  • Persoonsvorming (bildung)
  • Ontwikkelen van een positieve groepssfeer
  • Het leren luisteren naar anderen
  • Morele vorming
  • Motivatie door uitdaging op eigen niveau (differentiëren!)

Contact