De Denkersclub

Leren Filosoferen

Home »  Leren Filosoferen

Tijdens een les filosofie leren kinderen om zelfstandig vragen te stellen, argumenten te formuleren, argumenten te beoordelen en argumenten te weerleggen. Indien gewenst kan er ook lessenreeks worden aangeboden. Dit kan in een vrije vorm; zonder een vooraf vastgesteld onderwerp, maar ook in een wat minder vrije vorm; met een vooraf bepaald onderwerp.

Wat je ook doet, lessen filosofie zijn altijd leuk en leerzaam!

Waarom leren filosoferen…

Het onderwijs in Nederland is aan het veranderen. Vaardigheden en kennis die in het verleden belangrijk waren, worden minder belangrijk. Routinematig werk zoals werken aan de lopende band wordt meer en meer gedaan door robots. Wat overblijft is complex werk. De vaardigheden die van we van toekomstige werknemers vragen worden doorgaans aangeduid met ’21st century skills’.

ZOals altijd bij het ontwikkelen Dat het belangrijk is nu al aandacht te besteden aan ‘de vaardigheden van de toekomst’ onderschrijft Onderwijs 2032 in hun adviesrapportt. In dit adviesrapport stelt Onderwijs 2032  dat de volgende vaardigheden waarschijnlijk van werknemers zal worden gevraagd;

 • (wereld)burgerschap en normen en waarden;
 • aanpassingsvermogen en flexibiliteit;
 • empathie en ‘intermenselijkheid’;
 • feedback geven en ontvangen;
 • zelfkennis;
 • creatief denken en innovatief vermogen;
 • samenwerken en verbinden;
 • resultaatgerichtheid;
 • ondernemerschap
Uit ervaring en onderzoek blijkt dat filosoferen positief bijdraagt aan de ontwikkeling van bijna alle vaardigheden die van toekomstige werknemers wordt verwacht.

Leren filosoferen draagt bij aan;

 • Het ontwikkelen van creativiteit
 • Het ontwikkelen van een open houding
 • Het ontwikkelen van een kritische houding / kritisch denkvermogen
 • Het ontwikkelen van een onderzoekende houding
 • Persoonsvorming (bildung)
 • Samenwerken en andere interpersoonlijke competenties
 • Ontwikkelen van een positieve groepssfeer
 • Luisteren naar anderen
 • Morele vorming
 • Motivatie door uitdaging op eigen niveau (differentiëren!)