De Denkersclub

Over Mij

Home »  Over Mij

“Kinderen zijn de beste filosofen” is mij wel eens verteld. Die uitspraak blijkt een kern van waarheid te bevatten. Hoe jonger het kind, hoe opener hij naar de wereld kijkt en hoe meer mogelijke alternatieven er beschikbaar zijn, niets lijkt te gek voor een kind. Daar krijg ik energie van, van de onbevangenheid in het denken van het (jonge) kind.

Steve Jobs heeft ooit in een afstudeerspeech gezegd dat men pas achteraf alle gebeurtenissen in het leven weet te duiden. Hij noemde dit ‘connecting the dots’. Voor mij geldt hetzelfde principe. Pas op mijn 22ste kwam ik voor het eerst in aanraking met filosofie, maar ik wist meteen dat ik thuishoorde tussen ‘de denkers’ (van nu en uit het verleden).  Ik besefte mij direct dat ik altijd een filosoof ben geweest: alles op een zo’n begrijpelijk mogelijke manier verklaren en duiden maar vooral: proberen te begrijpen en te doorgronden. Filosofie was (en is!) voor mij een gebied dat duidelijk gekaderd is, maar waarbinnen heel veel vrije denkruimte bestaat. In tegenstelling tot eerdere opleiding werd ik hier niet in een malletje gestopt, ik kon mijn eigen route bepalen: een ware verademing ten opzichte van mijn eerder afgeronde opleiding tot Maatschappelijk Werker.

Nadat ik mijn universitaire opleiding filosofie heb afgerond heb ik mijn eerstegraads lesbevoegdheid gehaald. Nu geef ik levensbeschouwing en filosofie op een middelbare school in regio Eindhoven. Dat doe ik met veel plezier. Ik merk dat leerlingen mijn benadering van onderwijs fijn vinden: er is ruimte voor discussie en gesprek. Vanuit een open houding ga ik regelmatig met leerlingen in gesprek over actualiteit en over de manier waarop zij denken dat de wereld zou moeten zijn. Dat is precies wat filosofie is voor mij, nadenken over dat wat zich voordoet in de maatschappij in relatie tot hoe men zich behoort te gedragen, zonder de pretentie te hebben dat wie dan ook de waarheid in pacht heeft (inclusief ikzelf).